ANTsoft Sp. z oo nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z použití nebo spoléhání se na takové informace. Rizika plynoucí z používání těchto stránek nese výhradně uživatel sítě.

Získání přístupu ke stránkám tohoto webu a síťových stránkách k ní připojených, Uživatel bere na vědomí, že elektronická pošta a další přenosy procházející přes internet nemusí být bez zásahu třetích stran a nejsou důvěrné.

ANTsoft Sp. z oo si vyhrazuje právo na změnu, zcela nebo částečně,  informací obsažených na těchto stránkách a to bez předchozího upozornění.

Stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za informace na nich zveřejněné ani za jejich existující obsah.