Milí uživatelé webové stránky
ANTsoft Sp. z oo, majitel internetových stránek panoramea.co.uk chce ujistit všechny své uživatele, že plně respektuje jejich právo na soukromí a ochranu údajů. Uživatelům využívajících naše služby jsou poskytovány ochrany údajů shromážděných v rámci spolupráce a připomínáme, že účinnost této ochrany zaleží také na Vás. Vždy držte v tajnosti vaše hesla a přihlašovací údaje.
Sběr dat
Shromažďujeme a používáme shromážděné informace ke zlepšení ochrany našich služeb:

  • Ke zlepšení kvality našich služeb a přizpůsobujeme je potřebám našich uživatelů.
  • K pokračujícímu kontaktu s uživateli, obchodními partnery a dalšími přirozeně a předpisy souvisejícími s panoramea.co.uk.

Shromažďování informací o Uživateli
Panoramea.co.uk shromažďuje informace z následujících zdrojů:

Registrační formuláře

Použití určitých služeb vyžaduje, aby vyplnili krátký registrační formulář, který nám umožňuje lépe porozumět vašim potřebám. Můžete také odmítnout souhlas panoramea.co.uk Vašich osobních údajů pro marketingové účely bez jakýchkoliv následků. Máte také právo přistupovat a upravovat své osobní údaje. Kdykoliv můžete požádat o vymazání údajů z databáze panoramea.co.uk .

Cookies

In order to better understand your needs and prepare a suitable offer we use the cookies. This is information that our server stores on your computer’s hard disk so that you will get recognized at each website again . This enables us to obtain basic information about how often you visit our website and which parts are most interested . We use this information only for the purpose of creating statistics on the number of visits panoramea.co.uk service .

Aby bylo možné lépe porozumět vašim potřebám a připravit vhodnou nabídku používáme cookies. Tyto informace, díky tomu že je náš server ukládá na pevný disk počítače, budete mít tyto zadané informace znovu a znovu k dispozici na každé webové stránce. To nám umožňuje získat základní informace o tom, jak často navštěvujete naše webové stránky a které části vás nejvíce zajímají. Používáme tyto informace pouze za účelem vypracování statistik o počtu návštěv panoramea.co.uk služeb. Cookies nejsou v rozporu s chodem počítače a můžete je vypnout, ale je třeba si uvědomit, že cookies umožňují usnadnit pohyb po stránce. Každý prohlížeč nabízí možnost automaticky cookies odmítnout. Například v aplikaci Internet Explorer, zvolte Nástroje / Možnosti Internetu / Obecné / Smazat Cookies

IP adresy

Jako většina internetových stránek i panoramea.co.uk analyzuje log informace o IP adresách uživatelů. Informace získané tímto způsobem jsou využívány k administrativním účelům a především ke statistické analýze našich uživatelů.

Emailové adresy pocházející z příchozí korespondence s panaromea.co.uk

Všichni členové panoramea.co.uk mají možnost klást otázky a možnost na přímý kontakt se zaměstnanci panaromea.co.uk. Panoramea.co.uk ukládá emaily uživatelů pro statistické účely, stejně jako nejlepší a nejrychlejší reakci na dotaz. V některých případech, aby byli odpovědi na dotazy uživatelů úplné, jejich emailové adresy mohou být předány naší partnerské společnosti. Taková situace může nastat například při vyjednávání o ceně a určit náklady na montáž zařízení či dokonce celého systému. Současně panoramea.co.uk zaručuje, že adresy nebudou zneužity pro komunikaci s uživatelem jiným způsobem, než za účely které jsou zde uvedeny. Pokud jde o jiné otázky, ty mohou probíhat pouze se souhlasem uživatele.

Externí subjekty
Servis panoramea.co.uk neshromažďuje osobní údaje od třetích stran, pokud tyto údaje nejsou převedeny se souhlasem a týkají se realizací zakázek.

ANTsoft Sp. z oo neodesílá nevyžádané pošty, zejména reklamy. ANTsoft Sp. z oo podporuje všechna opatření ke snížení množství nevyžádané pošty a ke zvýšení bezpečnosti internetu.

Nežádoucí obsah 
Jsme si jisti že naše webové stránky neobsahují obsah v rozporu s českým a mezinárodním právem, včetně podněcování k rasové, etnické nebo náboženské nesnášenlivosti. Webové stránky také neobsahují pornografický, morálně zavrženíhodný nebo neetický materiál.